Vilken typ av ved skall man använda?​

— Det bästa och mest kostnadseffektiva är torr finkluven björkved.
— Rönn, Bok, och Ek vilket har ännu något bättre värmevärde än björk men normalt är tillgången är inte så stor.
— Ask och Lönn duger också men har lägre värmevärde jämfört med björkved.
— Man kan självklart även elda med ved av övriga träslag såsom tall, gran och spillvirke men detta har sämre värmevärde och det rycker oftast mer och ger mer gnistor upp genom skorstenen.
— Har man problem med gnistor så rekommenderas vårt gnistskydd.