Hur skall reningsverket till badtunnan placeras?

  • Viktigt att tänka på är att även om ett reningsverk vintertid är i full gång och cirkulerar vattnet hela tiden så finns ändå stor risk för frostskador på reningsverket. Därför skall alla typer av reningsverk oavsett fabrikat vara monterat i ett frostfritt utrymme eller tas in vintertid.
  • Har man inte ett lämpligt frostfritt utrymme att tillgå där reningsverket kan placeras. Så kan man bygga en väl isolerad låda vid behov monteras där inuti även ett litet 200W, frostvaktselement anpassat för fuktiga utrymmen.