Hur ska ytan vara där badtunnan ska stå?

— Ytan skall våra plan, slät och bärande, våra badtunnor med vatten väger närmare 2000 kg.
— Ytan kan vara en bädd av ca 5-10 cm grus/kross.
—  Ifall platsen inte är plan så kan en platta av betong gjutas.
—  Ytan framför vedkaminen skall vara eldsäkert material.
—  Badtunnan Harmony med ytterpanel levereras med en markisolering.
— Ska badtunnan Harmony placeras helt eller delvist nedfälld i en terrass så läggs en markisolering av EPS/XPS (Cellplast) med en tjocklek på minst 8 cm.