Hur fungerar ett reningsverk till en badtunna?

  • Ett reningsverk renar vattnet från synliga partiklar och skall användas tillsammans med reningskemi som renar badvattnet från bakterier.
  • Vi säljer sen många år BioTabs klorfria reningsvätska som är speciellt för badtunnor och spabad. Det är luktfritt och renar varmt vatten till skillnad mot visa andra typer av kemikalier som inte verkar på vatten varmare än 35 grader. Ytterligare en fördel med BioTab är att den kan tömmas i dagvattensystemet eller i naturen till skillnad mot t.ex. klor.
  • Vårt reningsverk, sandfilter har ett viktigt och lättrensat förfilter som fångar större partiklar såsom barr, löv och dyl. som annars sugs in kan försämrar sandens filtrering och kan skada pumpen.
  • Reningsverkets filtertank fylls med speciell sandfilter-sand som vattnet pumpas genom och fångar de små smutspartiklarna.
  • Mellan reningsverket och badtunnan/poolen leds vattnen fram och tillbaks med slangar som finns i paket om 9 meter med invändig diameter 38 mm som enkelt kapas till passande längd.
  • För att koppla slangen på badtunnan, spabadet eller poolen så används rörgenomföringar.