Finns det någon frostvakt till badtunnor?

  • Ja. Vi har i lager 2 kW frostvakt / elvärmare med termostat, 0-45 grader. Vi har även 3 kW eller kraftigare.
  • Frostvakten har ingen egen cirkulationspump utan kopplas på efter ett reningsverk och dess pump och underhållsvärmer de renade vattnet på väg tillbaka till badtunnan.
  • Frostvaktens termostat startar och värmen när vattentemperaturen understiger det önskade temperaturen.
  • Vattnet i badtunnan blir då med hjälp av frostvakten varmare än vattnet inuti vedkaminens vattenmagasin så börjar det varmare vattnet av sig själv cirkulera in i vedkaminen ifrån badtunnan, samma princip som vid eldningen fast baklänges.
  • När man har en frostvakt monterad så är det att rekommendera att isolera vedkaminens undersida och sidor genom att klä dess den med t.ex. grå cellplast. (Den kanske inte blir snyggare men…)
  • Skär till skivor och fäst dom med dubbelhäftande tejp. Ovanpå vedkaminen skall man inte lägga isoleringen närmare än 15 cm runt skorstenen.
  • Ett annat alternativ att isolera vedkaminen är att isolera vedkaminen undersida och kopplingssidan med t.ex. grå cellplast och sen efter bad lyfta av skorstenen och ha en ”låda” av cellplast som man skjuter över hela vedkaminen.
  • En låda av cellplast är inte så svårt att bygga. Vi har tips och exempelbilder.
  • En isolerad vedkamin ger även något snabbare uppvärmning.