Blir badtunnans plast kall eller hall att sitta på?

  • Nej. Plasten får samma temperatur som badvattnet och är inte hal att sitta på.