Behövs det en pump för att få cirkulation mellan vedkaminen och badtunnan?

— Det behövs ingen pump eller elektricitet.
— Vedkaminen är helt självcirkulerande, alla dess sidor, golv och tak är vattenmantlade /dubbla väggar som badvattnet cirkulerar genom och utsidorna blir inte brännhet.
—  
Elden har kontakt med badvattnet genom eldstadens väggar, golv och tak, värmen från elden pressar ut det varma vattnet genom det övre röret in i badtunnan och skapar ett undertryck som då suger in vatten från badtunnans botten via det nedre röret.
— Ett illasinnat ryckte om externa vedkaminer är att värmen skiktar sig… men det är ingen skillnad mot interna vedkaminer – Värme stiger uppåt. Under uppvärmning så blandar/rör man om några gånger i vattnet med t.ex. en paddel. Detta ger en cirkulation som gör vattnet  jämn varmt.